Borgerlig begravning

En borgerlig begravning kan se ut på många sätt och utformas helt i enlighet med familjens önskan. Ceremonin kan ske i ett kapell, festlokal, utomhus eller hemma.

Själva ordningen för ceremonin kan se väldigt olika ut, även om den ofta liknar ordningen vid en kyrklig begravning. Men istället för att lägga vikt vid det religiösa sätter man istället den avlidne helt i fokus. En borgerlig förrättare, även kallad officiant, håller i begravningen och läser oftast ett minnestal där man lyfter händelser ur den avlidnes liv, personliga anekdoter och karaktärsdrag. Man kan se det som en hyllning av den döde.

Talet blandas ofta med dikter och musik som kan vara särskilt utvald av de anhöriga.  Ofta är den borgerliga begravningen helt fri från religiösa inslag, men man är helt fri att blanda in exempelvis psalmer eller rökelse.

Så kan en borgerlig begravningsordning se ut:

 • Inledningsmusik
 • Inledningsord
 • Musik
 • Minnestal
 • Musik
 • Minnestal forts.
 • Diktläsning
 • Ljuständning/rosceremoni
 • Avskedstagande
 • Avslutning
 • Musik