Gravplatsen

Gravskick har i generationer präglats av en stark tradition. För inte så länge sedan var
fortfarande kistbegravning det mest förekommande i vårt land. Idag kremeras över 80
procent av alla svenskar. Det har även påverkat valet av gravplats och gravskick.
Det finns många olika gravskick i Sverige idag. Vackra platser för eftertanke och minnen. Och
på våra kyrkogårdar eller begravningsplatser finns alltid särskilda platser avsedda för andra
trossamfund än svenska kyrkan.


Här i menyn intill kan du läsa om de olika gravskicken.