Kyrklig begravning

En begravning i svenska kyrkans ordning sker oftast i en kyrka eller ett kapell, men kan ibland hållas på andra platser. Man förhåller sig till kyrkans bestämda begravningsordning, men är fri att önska psalmer och övrig musik. Prästen (och ibland även musikern) har det avgörande ordet i vad som får spelas och hur begravningen ska gå till, men det sker i största möjliga mån i enlighet med den avlidnes eller familjens önskan.

Som medlem i svenska kyrkan betalar man inget för hyra av kyrka/kapell, präst, musiker eller vaktmästare. Man betalar heller inget för en jordgrav med gravrätt, kremation eller minneslund. Önskar man däremot en askgravplats eller askgravlund tar kyrkan en särskild avgift för dessa.

Är man inte medlem i svenska kyrkan kan man i vissa fall få ha en kyrklig begravning ändå, efter en prövning gjord av kyrkoherden. Då betalar man ett arvode till kyrkan för präst, hyra av kyrka/kapell, musiker och vaktmästare.

Så kan en kyrklig begravningsordning se ut:

 • Inledningsmusik – kan spelas av organisten eller från t.ex. cd-skiva.
 • Psalm – gemensam sång.
 • Griftetal – prästens minnestal om den döde.
 • Bön
 • Överlåtelsen – när prästen lägger jord på kistan ”av jord är du kommen”.
 • Bibelläsning
 • Psalm – gemensam sång.
 • Begravningsbön
 • Herrens bön – läses gemensamt.
 • Psalm – gemensam sång.
 • Avskedstagande – man går fram till kistan och lägger en blomma på locket.
 • Slutbön
 • Välsignelsen
 • Avslutningsmusik – spelas av organisten eller från cd.