Askgravplats

Askgravplatsen är en gravplats för aska där gravrätten är på 25 år. Gravrätten är begränsad, vilket betyder att det finns särskilda bestämmelser för hur den får se ut. Ibland är där en särskild sten eller plats där man fäster en namnbricka i metall, ibland är det en natursten med enkel gravering. Stenen tillhandahålls på vissa kyrkogårdar av kyrkan, medan man på andra kyrkogårdar får ordna en natursten själv. Den har vissa bestämda max- och minimimått man behöver hålla sig inom.

Gemensamt för olika askgravplatser är att man får vara med när gravsättningen sker och man får även gravsätta på egen hand. Ofta förvaras askan i en urna, men det kan även vara en särskild askpåse eller liknande.