Testamente

Om du själv vill bestämma hur arvet efter dig ska delas upp behöver du upprätta ett testamente. Men det finns också många andra anledningar som gör ett testamente nödvändigt. Exempelvis om du vill säkra att dina barns framtida arv inte går vidare till andra om de i framtiden skiljer sig. Att ha ett testamente att utgå ifrån underlättar dessutom oerhört mycket för dina efterlevande, som då får en vägledning om hur du själv tänkt med arvsfördelningen och kan lägga fokus på att ta sig igenom sorgen. Det kan också minska risken för osämja om den avlidna själv fått bestämma fördelningen.

Varför ska man ta hjälp av en jurist?

Att skriva texter så att de blir juridiskt giltiga är svårare än man kan tro. Formuleringar kan lätt bli missförstådda och feltolkade. Ofta läses testamentet med partiska ögon och man försöker tolka det till sin egen fördel. Därför är det oerhört viktigt att vara korrekt och noggrann i sina formuleringar. Att ta hjälp av en jurist är en stor trygghet. Juristen är dessutom kunnig inom vilka lagar och regler som gäller för utformningen av testamentet.

Ett annat skäl att anlita en jurist när man vill upprätta ett testamente är också helt enkelt för att det ska bli av. Många fastnar lätt på vägen och det slutar ofta med att en önskan finns nedskriven utan juridisk giltighet. Genom att anlita en jurist får man trygg och snabb hjälp.