Familjejuridik

Ett dödsfall innebär sorg och begravning. Samtidigt innebär det en mängd juridiska frågor,
som berör dödsboet. Här finns vi självklart till hands med våra kunniga jurister. Genom att ta
hjälp med dödsboförvaltning, bouppteckning och arvskifte slipper man känna stress och oro
över att allt ska bli rätt. Istället kan man släppa allt och få sörja i lugn och ro
Våra jurister upprättar bland annat testamenten, samboavtal och framtidsfullmakter – ett
sätt att ta ansvar för vad som kan hända i tillvaron och för de efterlevande. Det skapar en
trygghet, oavsett vad framtiden har att erbjuda.

Vi samarbetar med Familjejuristen Östra Götaland, som har lång erfarenhet inom
familjejuridiska frågor.

Vad är familjejuridik?

Familjejuridiken är en del av civilrätten som rör familjen. I grunden handlar det om familjens rättsställning och vilka rättigheter och skyldigheter familjemedlemmarna har.

Familjejuristen hjälper till med en rad olika frågor inom familjejuridik, som t.ex. testamenten, samboavtal och framtidsfullmakt. Allt för att du ska kunna känna dig trygg och säker oavsett vad framtiden har att erbjuda.