Vid ett dödsfall väcks många frågor och funderingar. Därför är det så viktigt att vi lyssnar på
dig och andra anhöriga. Hur tänker ni? Vad behöver ni eventuellt hjälp med? Hur kan vi
stötta i de olika stegen?
Vi ser det som en helhet, där vi tillsammans kan hantera varje moment. Här är några
exempel på vårt nätverk och de tjänster som vi erbjuder:

  • Mäklare
  • Auktion
  • Juridik
  • Psykolog
  • Officiant